אדל מעסה לביתך מלון

אדל חלום שמתגשם לו מיוחדת יפה ואמיתית

לביתך מלון